Monday, 18 May 2015

Sejarah Kakawin Negarakretagama

Salam Isnin. Entri hari ini berkenaan dengan sejarah kakawin Negarakretagama. Sebelum ini, entri Kerajaan Silam Sarawak ada menyebut tentang Negarakretagama tetapi tiada huraian telah dibuat. Jadi, untuk memenuhi rasa minat dengan kisah Negarakretagama, aku kongsikan sedikit pembacaan berkenaan dengan eulogi Jawa Kuno dari seberang.

Kisah di sebalik Negarakretagama

Image result for negarakertagama
Judul asal Negarakretagama ialah Desawarnana. Ia merupakan kakawin (koleksi pujangga Jawa Kuno) yang ditulis oleh Empu Prapanca (nama sebenar: Dang Acarya Nadendra) pada tahun 1365 dan penulis menyelesaikan penulisannya ketika bertapa di desa Kamalasana. Kakawin ini merupakan sumber paling dipercayai dalam catatan sejarah empayar Majapahit kerana ia telah ditulis pada masa Majapahit masih memerintah. Ia dipercayai dikarang ketika pemerintahan raja ke-4 Maharaja Sri Rajasanagara, juga dikenali sebagai Hayam Wuruk. Era pemerintahan Hayam Wuruk ialah kemuncak kejayaan dalam empayar Majapahit, sebuah kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang menguasai Nusantara. 

Judul Negarakretagama/Nagarakretagama membawa maksud 'Negara dengan tradisi (agama) suci' tetapi sebenarnya, nama Negarakretagama tidak ada dalam kakawin kuno ini. Penulis naskhah memanggil kakawin kuno ini sebagai Desawarnana yang membawa maksud 'Uraian tentang desa-desa' tetapi judul itu dilihat tidak diketahui atau sudah dilupakan oleh umum. Judul Negarakretagama telah diterbitkan oleh Dr. J.L.A Brandes pada tahun 1740 menerusi cantuman kolofon 'Iti Negarakretagama Samapta'

Isi kandungan dalam Kakawin Negarakretagama

Image result for hayam wuruk
Ilustrasi Prabu Hayam Wuruk
Kakawin ini menghuraikan keadaan pemerintahan Hayam Wuruk, raja agung yang menguasai Tanah Jawa dan Nusantara. Ia juga mencatatkan wilayah-wilayah di bawah taklukan Majapahit, aturan membayar ufti, sasilah raja-raja Majapahit dan sebagainya.Naskah kakawin ini terdiri dari 98 pupuh/bait dan pembahagian pupuh kakawin ini disusun dengan rapi. Pembahagian pupuh kakawin ini adalah seperti berikut:

Bahagian pertama naskhah kakawin
 • Pupuh 1-7: Kisah raja dan keluarga
 • Pupuh 8-16: Kisah kota dan wilayah
 • Pupuh 17-39: Kisah perjalanan ke Lumanjang
 • Pupuh 40-49: Kisah salasilah Hayam Wuruk (perincian penuh berkenaan dengan raja-raja Singhasari dalam pupuh 40-44, sejarah raja-raja Majapahit dalam pupuh 45-49)
Bahagian kedua naskhah kakawin
 • Pupuh 50-54: Kisah Hayam Wuruk sedang berburu di hutan Nandawa
 • Pupuh 55-59: Kisah perjalanan pulang ke Majapahit
 • Pupuh 60: Kisah buah tangan/oleh-oleh yang dibawa pulang dari pelbagai daerah dikunjungi
 • Pupuh 61-70: Kisah berkenaan dengan perhatian Hayam Wuruk pada leluhurnya dengan melakukan pesta Srada dan ziarah ke makam candi
 • Pupuh 71-72: Kisah kematian Patih Gajah Mada
 • Pupuh 73-82: Kisah bangunan suci dan Jawa dan Bali
 • Pupuh 83-91: KIsah upacara berkala yang berulang setiap tahun di Majapahit (musyawarah, pesta dan kirap)
 • Pupuh 92-94: Kisah pujian Empu Prapanca terhadap Hayam Wuruk
 • Pupuh 95-98: Kisah khusus tentang pujangga prapanca yang menulis naskhah tersebut
(Untuk membaca pupuh dalam Kakawin Negarakretagama, sila rujuk Negarakretagama Terjemahan)

Naskhah karya Empu Prapanca sebenarnya tidak disusun atas perintah Hayam Wuruk tetapi ia merupakan kehendak Empu Prapanca untuk memuliakan dan berbakti pada pemerintahnya dengan harapan Hayam Wuruk akan selalu ingat pada si penulis pujangga yang pernah bekerja di keraton Majapahit. Secara tidak langsung, karya ini telah mendedahkan sejarah Majapahit dari segi ekonomi, sosial, budaya, agama, politik dan lain-lain. Ia juga turut mendedahkan bahawa si pujangga, Empu Prapanca telah bersara ketika mengarang naskhah ini (Empu Prapanca merupakan pembesar urusan agama Buddha di keraton Majapahit)

Tetapi, memandangkan naskhah ini bersifat pujasastra, hanya puji-pujian diberikan kepada Hayam Wuruk. Beberapa pandangan menyebut bahawa naskhah ini dikritik kurang neutral kerana cenderung membesar-besarkan kewibawaan Hayam Wuruk. Ia juga dikatakan tidak memasukkan peristiwa bersejarah Perang Bubat seperti yang tercatat dalam Kidung Sunda, Kitab Pararaton dan Carita Parahiyangan.

Walau bagaimanapun, naskhah ini dianggap sangat berharga kerana memberikan catatan dan laporan secara langsung mengenai kehidupan di Majapahit. Juga, kisah Perang Bubat juga masih diperdebatkan kerana sumber sejarahnya dilihat lemah (rujuk Majapahit-Perang Bubat)

Penggalian Sejarah Majapahit

Penemuan semula kakawin kuno ini bermula ketika tentera kerajaan Hindia Belanda (juga disebut sebagai tentera KNIL) menyerang istana Raja Lombok di Puri Cakranegara (di Mataram, pada tahun 1894. Ketika serbuan ini dilaksanakan, tentera KNIL bertindak dengan membakar istana. Dr. J.L.A Brandes, seorang ahli sastera Jawa Belanda ikut menyerbu istana lalu segera menyelamatkan isi perpustakaan raja yang mempunyai ratusan naskhah lontar. Salah satu daripada naskhah lontar itu adalah Negarakretagama. Kesemua koleksi itu dikenali sebagai Koleksi Lombok dan disimpan di Universiti Leiden di Belanda.

Sejarah Majapahit mendapat banyak perhatian, dimulai dengan usaha Dr. J.L.A Brandes pada pada akhir abad ke-19 dengan judul 'Nagarakretagama, Lofdicht van Prapanca op koning Rajasanagara Hayam Wuruk van Majapahit uitgegeven naar het eenige daarvan bekende handschrift aangetrooffen in puri te Tjakranegara op Lombok'. Antara usaha lain yang telah dilakukan ialah:

Kunjungan Ratu Juliana di
Indonesia pada 1971
 • Prof. H. Kern pada awal abad ke-20 (pada tahun 1917). 
 • Teks dan terjemahan diberi sedikit penambahbaikan pada 1919 oleh Prof. N.J Krom dengan tajuk 'Het Oudjavaansche Iofdicht Nagarakretagama van Prapanca'
 • Pada 1953, Prof. Slametmulyana memulakan usaha melakukan penterjermahan dengan judul Nagarakretagama. 
 • Pada 1960, ia diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris dengan judul 'Java in the 14th century, A Cultural Study' oleh Prof. TH Pigeaud.
Naskhah kakawin ini telah disimpan di Belanda agak lama sehinggalah kunjungan Ratu Juliana ke Indonesia pada tahun 1971. Naskhah ini diserahkan semula kepada Indonesia dan kini disimpan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Pada tahun 2008, naskhah Kakawin Negarakretagama diiktiraf oleh UNESCO sebagai Memory of the World Programme.


@themagi2015
ruj: Wikipedia/Kakawin Negarakretagama | bunga911.blogspot.com | majapahit1478.blogspot.com | bravijaya.wordpress | wacananusantara.org | unesco.org 

No comments:

Post a Comment